Banner Image Banner Image

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο της Dominal Group

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπού μας και να συμμορφώνεστε με αυτούς.

1. Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου θα πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει τους ακόλουθους όρους χρήσης, πριν επισκευθεί και κάνει χρήση των ιστοσελίδων του. Στη περίπτωση κάποιος επισκέπτης/χρήστης ο οποίος διαφωνεί με τους όρους αυτούς, θα πρέπει να σταματήσει τη περαιτέρω χρήση αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρείται ότι έχει εγκρίνει ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους  χρήσης και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπού μας.

Η Dominal Group έχει το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, ενώ οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, στην περίπτωση που συνεχίζουν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επισκέπετες/χρήστες οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

Η Dominal Group καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της ιστότοπο να είναι όσο το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή το γεγονός ότι οι πληροφορίες μπορεί να είναι ενημερωμένες ή όχι. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας ιστότοπου δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και να ενεργούν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας ιστότοπου υποχρεούται, σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού ιστότοπου ή σε πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων μερών.

2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Dominal Group, σε καμία περίπτωση, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις που απορρέουν από νομικής πλευράς (αστική ή ποινική διαδικασία), ούτε για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπού μας ή σε τρίτους με μέσα που σχετίζονται με τη χρήση ή όχι του ιστότοπού μας, ούτε για τις πληροφορίες που περιέχει ή λόγω ανικανότητας ή για την παροχή υπηρεσιών ή πληροφοριών που συνήθως παρέχονται από τον ιστότοπό μας, ή λόγω οποιασδήποτε παρέμβασης ή τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται εκ νέου μέσω του ιστότοπού μας.

Η Dominal Group και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστότοπού της, χωρίς να εγγυώνται ότι οι υπηρεσίες του ιστότοπου αυτού ή των διακομιστών που τον φιλοξενούν δε θα διακοπούν και ότι θα είναι απαλλαγμένες από λάθη, ιούς και άλλα όμοια στοιχεία. Η Dominal Group και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για καταστροφές οποιουδήποτε είδους, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου και στις οποίες περιλαμβάνονται, χωρίς κανένα περιορισμό, οι άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες καταστροφές.

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει, προς διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών, παραπομπές σε ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων. Η Dominal Group δεν ελέγχει τους ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενο αυτών ούτε έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους. Η παραπομπή σε ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την Dominal Group. Η χρήση των ιστότοπων/ιστοσελίδων αυτών γίνεται με ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτών.

3. Ασφάλεια

Η Dominal Group έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών/επισκπετών του ιστότοπού της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλον, πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται παρακάνω.

Σε κάθε περίπτωση, η Dominal Group δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστότοπου. Τα μόνα στοιχεία που επεξεργάζεται η Dominal Group είναι τα cookies, τα οποία αναλύονται αμέσως κατωτέρω.

4. Cookies

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και ο παρών χρησιμοποιεί cookies, ώστε η Dominal Group να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στον ιστότοπό της.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του ιστότοπου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Cookies:

α) Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του δικτυακού τόπου, όπως την προτίμηση της γλώσσας προβολής του περιεχομένου. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η προσωπική εμπειρία πλοήγησης του χρήστη/επισκέπτη.

β) Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι χρήστες/επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον χρήστη/επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του dominal.gr.

γ) Cookies Analytics

Είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστότοπού μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

5. Google Analytics

H Dominal Group (dominal.gr) χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών εργαλείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά αυτόν τον ιστότοπο να αναλύει πώς τον χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο θα μεταδίδονται στην Google, η οποία θα τα αποθηκεύει σε εξυπηρετητές στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή αν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχει στην κατοχή της, καθώς στον δικτυακό μας ιστότοπο γίνεται χρήση της λειτουργίας ανωνυμοποίησης που προσφέρει η Google Inc σύμφωνα με τον σχετικό σύνδεσμο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google Inc κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο-Δικαιοδοσία

Ο παρόν ιστότοπος έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και προορίζεται για χρήση εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας και μόνο. Οι παρόντες όροι χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση του παρόντος ιστότοπου εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.