Καγκελα με τζάμι

Κάγκελα αλουμινίου με κεντρικό δοκό

Dominal Group - Κάγκελα Αλουμινίου

Κάγκελα αλουμινίου με κεντρικό δοκό στήριξης και διαφανές ενισχυμένο τζάμι.