Εγκρίθηκαν οι υπαγωγές των νέων 14.709 δικαιούχων του “Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ”

ΕγκρΙθηκαν οι υπαγωγΕς των νΕων 14.709 δικαιοΥχων του “ΕξοικονομΩ κατ’οΙκον ΙΙ”

Σε συνέχεια της πρώτης λίστας, το ΕΤΕΑΝ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα με την δεύτερη λίστα δικαιούχων του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ”.

Συνολικά στη δεύτερη λίστα υπάγονται 14.709 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 225 εκατομ. ευρώ.

Οι Ωφελούμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής για την υπαγωγή της αίτησης από το Δικαιούχο και αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στο κεφ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.

Στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.

Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

– Δείτε την δεύτερη λίστα των 14.709 Ωφελούμενων.
– Δείτε την προηγούμενη, πρώτη λίστα των 13.502 Ωφελούμενων.

 

 

 

Πηγή : alunet.gr